New site: https://maxvrlist.com

This site is no longer updated and it will deleted on December 1, 2020.

MK7 Japan max VR

Rank Date Name Country
1. 27/08/2012 NOBUO
2. 22/09/2012 Brent
3. 22/09/2012 naosisu
4. 27/09/2012 Kuro
5. 07/10/2012 Yuto
6. 29/11/2012 Trick Star
7. 26/12/2012 Yosshi
8. 27/12/2012 Earl
9. 28/12/2012 MiKaDo
10. 29/12/2012 Yui
11. 29/12/2012 Ikaros
12. 26/01/2013 Kansuto
13. 01/03/2013 Kai
14. 14/03/2013 Sleep
15. 15/03/2013 Flat
16. 16/03/2013 Treat
17. 21/03/2013 Maka
18. 29/03/2013 Monar
19. 03/04/2013 rei
20. 28/04/2013 Mr.L
21. 10/05/2013 Sagu
22. 11/05/2013 Jirapiko
23. 16/05/2013 Samitto
24. 16/05/2013 Sōru B
25. 18/05/2013 riara
26. 19/05/2013 Daizu
27. 01/06/2013 Naio
28. 08/06/2013 Eri
29. 30/06/2013 101
30. 13/07/2013 Lir
31. 13/07/2013 Fujjisan
32. 19/07/2013 3 ants
33. 23/07/2013 Nir
34. 26/07/2013 Tamausa
35. 30/07/2013 Jupiter
36. 04/08/2013 Toad2330
37. 16/08/2013 Ki kyō
38. 20/08/2013 Sorow
39. 30/08/2013 Logic
40. 01/09/2013 Realis
41. 01/09/2013 Cross
42. 02/09/2013 Medaka
43. 15/09/2013 Synch
44. 15/09/2013 Keru
45. 25/09/2013 Oden
46. 25/09/2013 weru
47. 10/10/2013 Kamir
48. 15/10/2013 Taoretoru
49. 27/11/2013 Yamasho
50. 30/11/2013
51. 05/12/2013 Toma
52. 21/12/2013 Tabibito
53. 05/01/2014 Miracle
54. 16/01/2014 Mariotaku
55. 25/01/2014 Take
56. 03/02/2014 Nasho
57. 06/02/2014 Maki
58. 12/02/2014 bubbles
59. 22/02/2014 Takuto
60. 03/03/2014 Medetashi
61. 09/03/2014 inaFu
62. 24/03/2014 Warui ko
63. 26/03/2014 Dark M777
64. 29/03/2014 lane
65. 29/03/2014 Dias
66. 02/04/2014 Enjoy
67. 13/04/2014 sasera
68. 19/04/2014 Aramaki
69. 27/04/2014 Heihō
70. 29/04/2014 Shioebi
71. 10/05/2014 Break
72. 14/05/2014 Missuru
73. 18/05/2014 Neet de★DT no hito
74. 18/05/2014 Nomu
75. 24/05/2014 Kismet
76. 28/05/2014 Relnoa
77. 01/06/2014 Dr. Mario
78. 14/06/2014 Nâgî
79. 20/07/2014 Uranus
80. 07/08/2014 Feat
81. 21/08/2014 Roki
82. 23/08/2014 Hayabusa
83. 06/09/2014 Venus
84. 26/10/2014 K-14
85. 24/12/2014 Maikaru
86. 28/12/2014 Ruemon
87. 05/01/2015 Esa
88. 18/01/2015 Daio
89. 01/03/2015 Jasmine
90. 03/04/2015 Windows
91. 12/04/2015 Ro
92. 19/04/2015 Saturn
93. 22/04/2015 Byua
94. 26/04/2015 YARIS
95. 06/05/2015 Tengu.K
96. 13/05/2015 Zayo
97. 13/06/2015 Sukemaru
98. 23/06/2015 Kibunshidai
99. 04/07/2015 Kyō
100. 21/07/2015 Lana
101. 09/08/2015 Fia
102. 11/08/2015 Weisse
103. 12/08/2015 maeyaman
104. 24/08/2015 balmit
105. 31/08/2015 Neko
106. 05/09/2015 Sturm
107. 13/09/2015 Zenryoku
108. 04/10/2015 ninonn
109. 04/10/2015 marm
110. 20/10/2015 Aqua
111. 15/11/2015 sora
112. 25/12/2015 Fla
113. 03/01/2016 Alice
114. 07/02/2016 Natsuyume-Chan
115. 14/02/2016 Peichan
116. 27/02/2016 Forte
117. 01/03/2016 Gin
118. 19/03/2016 Mitu
119. 04/04/2016 Ri
120. 10/04/2016 Eve
121. 13/05/2016 Harunyo
122. 29/05/2016 Axis
123. 06/06/2016 DJ
124. 09/06/2016 nana
125. 04/07/2016 Shigeru
126. 12/07/2016 lever
127. 12/08/2016 Yuuki
128. 26/08/2016 Beglu
129. 02/09/2016 Minus
130. 09/10/2016 MuuMuu
131. 10/10/2016 CC
132. 17/10/2016 Ruijippu
133. 17/10/2016 Zero
134. 22/10/2016 cx5
135. 07/11/2016 Yuya
136. 01/12/2016 Kuraudo
137. 16/12/2016 TAK
138. 29/12/2016 Konta
139. 31/12/2016 TOKYO
140. 01/01/2017 Alpha
141. 11/01/2017 Ayu
142. 29/01/2017 Otogi
143. 04/02/2017 Myan
144. 05/02/2017 Rocore
145. 06/02/2017 MY
146. 20/02/2017 Rai
147. 22/02/2017 Oricha
148. 24/02/2017 Chocola
149. 25/02/2017 Louche
150. 01/03/2017 Heipoppo
151. 08/03/2017 Baby
152. 13/03/2017 Yasuharu
153. 17/03/2017 Wai
154. 18/03/2017 Aruo
155. 21/03/2017 Kou
156. 23/03/2017 Rinaxuna
157. 28/03/2017 Harurun
158. 22/04/2017 Hotarun
159. 16/07/2017 Acros
160. 29/07/2017 Masa
161. 30/07/2017 Bon
162. 01/08/2017 yuga
163. 19/08/2017 Harua
164. 21/10/2017 Chaparal
165. 04/11/2017 BK
166. 22/11/2017 ryu
167. 14/12/2017 miracle
168. 16/12/2017 Hasomurabi
169. 20/12/2017 Totomaru
170. 05/01/2018 Metlor
171. 08/01/2018 Milky
172. 08/01/2018 Kurô
173. 01/03/2018 akāmu
174. 02/03/2018 Turu
175. 15/03/2018 ray
176. 20/03/2018 Ritsu
177. 23/03/2018 Nova
178. 25/03/2018 min
179. 26/03/2018 Ryoma
180. 06/04/2018 MilkySnow
181. 23/04/2018 Railgun
182. 09/06/2018 Nehl
183. 23/06/2018 Huck
184. 30/06/2018 Alice
185. 15/07/2018 Blacky
186. 22/07/2018 Asteroid
187. 01/08/2018 Kawasaki Reina
188. 05/08/2018 Jihl
189. 19/08/2018 Trainer
190. 24/08/2018 Kage
191. 25/08/2018 Gia
192. 02/09/2018 Asamin
193. 19/09/2018 crescent
194. 21/09/2018 Bz
195. 22/09/2018 it's a trainee!
196. 03/10/2018 koki
197. 14/10/2018 byon
198. 14/10/2018 isuzu
199. 20/10/2018 Chikimu
200. 20/10/2018 Reomaru
201. 21/10/2018 yuumari
202. 23/11/2018 Narin
203. 25/11/2018 Monster
204. 22/12/2018 tomo XX
205. 28/12/2018 Hayashi yuuji
206. 28/12/2018 Lily
207. 30/12/2018 Shine
208. 31/12/2018 Ryuya
209. 01/01/2019 mitchii
210. 06/01/2019 Sandbag
211. 19/01/2019 Kaito
212. 25/01/2019 Kinomoto Sakura
213. 26/01/2019 Galaxy
214. 04/02/2019 Iti+01
215. 05/02/2019 α
216. 09/02/2019 slime
217. 16/02/2019 Ace
218. 01/03/2019 Ramen
219. 08/03/2019 Tamako Sand
220. 12/03/2019 Cobalt
221. 14/03/2019 Challenge!
222. 29/03/2019 Hamucha
223. 26/04/2019 Tasuku
224. 25/05/2019 Tsubasa
225. 14/06/2019 Valrhona
226. 16/06/2019 DIO
227. 12/07/2019 IT
228. 13/07/2019 th
229. 19/07/2019 Marihei
230. 22/07/2019 Kisara
231. 10/08/2019 Rinuretto
232. 13/08/2019 Hikaru
233. 20/08/2019 NCB
234. 22/08/2019 Hori
235. 15/09/2019 Kobametto
236. 16/09/2019 nu
237. 18/09/2019 Ryugin
238. 22/09/2019 Numao
239. 30/09/2019 M.H
240. 21/10/2019 Nobu
241. 02/11/2019 Meretto
242. 09/11/2019 Yui
243. 24/11/2019 Hanabi
244. 25/11/2019 WitnessMe!
245. 01/12/2019 Futaba
246. 26/12/2019 Ririana
247. 30/12/2019 Ken
248. 04/01/2020 Keisuke
249. 11/01/2020 Traveler
250. 02/02/2020 Siriusu
251. 03/02/2020 Ria
252. 02/03/2020 kay
253. 08/03/2020 Frost
Mirage
255. 13/03/2020 Mint
256. 22/03/2020 Tawassi
257. 12/04/2020 Koka
258. 18/04/2020 Ea-4
259.  27/04/2020 Keito
260. 26/05/2020 Tuyukusa
261. 28/05/2020 on*off
262. 05/06/2020 Kou
263. 08/06/2020 Zeus
264. 08/06/2020 Raira
265. 09/06/2020 Veri
266. 11/06/2020 Fuuto
267. 30/06/2020 Mercury
268. 05/07/2020 Imeten
269. 16/07/2020 729
270. 25/08/2020 musashi

 

MK8 Japan max VR

Rank Date Name Country NNID
1. 27/11/2014 Bee Mario yossi1719
2. 28/12/2014 üoe genenohaguruma
3. 20/02/2015 Charako TORNADO-11ak
4. 11/03/2015 Azu as0207
5. 16/03/2015 Syuto Sayu0426
6. 21/03/2015 Jirapiko JiraJirachi_626
7. 03/05/2015 Hikaru  Hikaru-prism
8. 22/06/2015 Dolareiking sabuman
9. 01/07/2015 Sorow sorow-wing
10. 16/07/2015 Tomato Tomato924
11. 21/08/2015 Kuro  Heiho.kawaii
12. 29/08/2015 Monar Monar_MK
13. 11/11/2015 Speedmaster Agent-S.2355
14. 11/11/2015 Toad toad131
15. 04/12/2015 Suspect No.1 AKB48-smile-No.1
16. 12/12/2015 JOKER zzzzzz315
17. 12/12/2015 Logic 446811952281-2
18. 22/12/2015 Leiyze leiyze
19. 29/12/2015 Yuuta superyuupi
20. 25/01/2016 Dachet dachet373
21. 09/02/2016 Setsuna setsuna743
22. 05/03/2016 Ken-chan endless-wiiu
23. 02/04/2016 Dias E-1N9nt1_6y
24. 18/04/2016 PIRORON PIRORON83
25. 30/04/2016 Maysa-maysa Maysa-maysa-1016
26. 25/05/2016 Ryu Mononobeno210
27. 25/06/2016 Nomu megaman7ZZ
28. 22/08/2016 Yi_o yi_o21
29. 17/09/2016 C.K. CKSTRIKE
30. 07/10/2016 Kurarin kurarin-puri
31. 13/10/2016 KIKUKO nanaminami7731
32. 12/11/2016 WORLD iXv63Sddyue
33. 21/11/2016 Aramisu aramisu77
34. 06/12/2016 Miko mko.3333
35. 15/12/2016 KF25 0210yuuji 
36. 24/12/2016 Masatosu masatosu1107
37. 05/01/2017 Zero bananaranran
38. 09/01/2017 Iessa 3710sy
39. 04/02/2017 Gengar Gengar0094
40. 04/02/2017 Player yuugiou1227
41. 20/02/2017 Lee nitouryuu
42. 25/02/2017 KYOKO kokyon2
43. 24/03/2017 Youhei Youhei_puzzlekg
44. 30/04/2017 Yosikiti Yosikiti
45. 21/05/2017 L poke-mari-2003
46. 04/06/2017 Pei u5e0n1yprince55
47. 20/06/2017 Melody judaru1223
48. 02/08/2017 SAYA ROSETTA-25-CHIKO
49. 09/09/2017 Saki RYU.KOU1234
50. 11/10/2017 Tenchu kkk0525
51. 01/01/2018 Kashiwamochi yu-tan37
52. 17/03/2018 Esu ryotashibagaki
53. 27/03/2018 Hiro takabe-315
54. 23/05/2018 Kiriyuu ueharanaoya
55. 12/02/2019 katochanPE rasat2013
56. 24/03/2019 Machoshonen 727trf
57. 07/04/2019 Inf 555554444333221
58. 07/04/2019 Kento.k ari_kmd044458
59. 07/04/2019 Akawan adla5mta
60. 18/04/2019 Honobonosan CASIO-COLOR-GX51
61. 08/07/2019 Ozi-chan tomatohaihai
62. 14/09/2019 Matcha yama-hiro2003
63. 15/12/2019 Silver Silver11073
64. 01/01/2020 SD hanamiyamiki
65. 08/02/2020 Kallen Noname0005
66. 15/02/2020 akasatana sunjim
67. 03/03/2020 Iwaaku iwakou1111
68. 02/07/2020 Sonia takahiro3120

 

MK8 Japan max BR

Rank Date Name Country NNID
1. 02/04/2015 Bee Mario yossi1719
2. 01/07/2015 Suspect No.1 AKB48-smile-No.1
3. 06/08/2015 Jirapiko JiraJirachi_626
4. 25/09/2016 Player mario486118
5. 17/03/2017 Zero bananaranran
6. 26/11/2017 Yuuta superyuupi

 

MK8DX Japan max VR

Rank Date Name Country Twitter
1. 26/06/2017 Syuto FunLuigi
2. 14/07/2017 Logic 13LGX
3. 16/08/2017 Sorow sorow_wing
4. 19/08/2017 Dolareiking Dolareiking
5. 27/08/2017 Dachet dachet3
6. 31/08/2017 Mochi xwhat_0000
7. 01/09/2017 Taka tfu613
8. 02/09/2017 Muru ___MIX8
9. 07/09/2017 Tana human1_free
10. 16/09/2017 Setsuna setsunasato
11. 17/09/2017 Burakku
 
12. 05/10/2017 Blue blue_1204
13. 07/10/2017  Stardust JustAnotherEpic
14. 13/10/2017 Cappuccino cappuccino573
15. 14/10/2017 K K23177120K
16. 22/10/2017 Siro  
17. 23/10/2017 Rize BOSRyner
18. 08/11/2017 MK Daiski  
19. 16/11/2017 Jirapiko Jirapiko
20. 19/11/2017 Nate 5NbNF2hpxVrv20m
21. 19/11/2017 Selene SeleneMK8DX
22. 19/11/2017 Noguchiman NOGUCHIMAN
23. 25/11/2017 Rion  
24. 30/11/2017 NANTO  
25. 19/12/2017 Ice 1ce_perorin
26. 27/12/2017 Kazushi  
27. 09/01/2018 Riru r1rux
28. 10/01/2018 Mario  
29. 16/01/2018 Zatkun 827310
30. 20/01/2018 Satoshi  
31. 19/02/2018 Monar mnrs120
32. 24/02/2018 Yukarina yukarinagames
33. 09/03/2018 Roasted salmon  
34. 29/03/2018 KIKUKO KIKUKO1027
35. 06/04/2018 Nico Nico_studio_
36. 18/04/2018 purple purple_poke0709
37. 21/04/2018 Lyuka Lyuka_MK8DX
38. 26/04/2018 Tasuku  
39. 26/04/2018 Omaru maru_tin2001
40. 26/04/2018 massy  
41. 06/05/2018 Yowashi nYyuPymDXEhPtGo
42. 11/05/2018 Urara xx_urara_02
43. 17/05/2018 Merteru Merteru_MK8DX
44. 02/06/2018 syn syn_mk8dx
45. 06/06/2018 Chillarmy tiramiipoke1122
46. 09/06/2018 Tsubasa Tsubasa86923656
47. 11/06/2018 Space  
48. 21/07/2018 Potage potageeee
49. 29/07/2018 Siguryo Ryo_gotiusa
50. 19/08/2018 KYOKO KYOKOmkyon
51. 04/10/2018 Yui  
52. 07/11/2018 Hitomaru Hitomarunn
53. 23/11/2018 Shuumahha Shuumahha
54. 15/12/2018 Morley BOSS34864946
55. 12/01/2019 Eimin  
56. 16/01/2019 Kiku kikutyann_mk8dx
57. 18/01/2019 Own Own_mk8d
58. 15/02/2019 Kaede emZTuvBya6nnsFA
59. 07/03/2019 Goumoutarou  
60. 16/03/2019 Amiigo  
61. 24/04/2019 Hasya2  
62. 03/05/2019 Chi-chan Roze_zw
63. 06/05/2019 Shironeko Shironeko_MK8D
64. 13/05/2019 Reimu reimumk8dx
65. 20/05/2019 Kaitoumagurotan  
66. 31/05/2019 Pi-chan  
67. 07/06/2019 AnnaS  
68. 20/06/2019 Silver Silver_MK8
69. 30/06/2019 Asupirin acetylsalicyli
70. 30/06/2019 Ritsu Ritsu_MK
71. 23/07/2019 Yuu Roselia yuuchannel1117
72. 17/08/2019 Ikkei ikkei_game
73. 27/08/2019 PuellaMagi. yu78787
74. 29/08/2019 Shortie  
75. 24/09/2019 DJ DJ66627517
76. 12/10/2019 Choco2  
77. 13/10/2019 veorralla veorralla
78. 22/11/2019 Emukei mkpiaaipf055
79. 05/01/2020 Benjamin benjamin_sword_
80. 12/02/2020 keikyu keikyu1234_765
81. 02/03/2020 Hifumin  
82. 18/03/2020 Rairai  
83. 19/03/2020 duel revenge_duel
84. 22/03/2020 Vinyl zilc_mk8dx
85. 22/04/2020 makoto  
86. 22/04/2020 Kani  
87. 26/04/2020 Akubi-chan  
88. 30/04/2020 Kyurufuwa qed_0130
89. 09/05/2020 Taru tarusiio
90. 13/05/2020 Hika-chan NSR_Hikach08TG
91. 13/05/2020 SEA BEHEMOTHS Cn30siZtGf8vAn8
92. 14/05/2020 Kokko  
93. 15/05/2020 Mini  
94. 17/05/2020 Kapamon kapamon_hk
95. 18/05/2020 Masato  
96. 30/05/2020 MiRii mi_rii3
97. 21/06/2020 Nousu oy6wo07jv65vfnl
98. 28/06/2020 Ganrei ganrei_sfray
99. 05/07/2020 mm  
100. 15/08/2020 Chloe chloe___game

 

MK8DX Japan max BR

Rank Date Name Country Twitter
1. 02/12/2017 Windy  
2. 09/12/2017 Soap  
3. 26/12/2017 Mochi xwhat_0000
4. 31/12/2017 NaCl 40_NaCl_si
5. 03/01/2018 Tasuku  
6. 03/03/2018 syno syn0_
7. 07/04/2018 Jirapiko Jirapiko
8. 22/06/2018 Dolareiking Dolareiking
9. 01/08/2018 ASK Black_ASK10
10. 18/08/2018 dfsty dfsty1222
11. 28/10/2018 Sorow sorow_wing
12. 05/02/2019 Bale dm770922
13. 09/02/2019 Tsubasa Tsu_mk83
14. 21/03/2019 Ecchan  
15. 31/05/2019 natsu natsu_mk8_226
16. 21/06/2019 pop popmk8d
17. 03/08/2019 RED ckV2chhyh10VfiK 
18. 04/10/2019 Sunu  
19. 17/12/2019 Player  
20. 26/07/2020 DJ DJ_99_0