Total amount of maxes

Total Name Country Type of max
MK7 VR MK8 VR MK8DX VR MK8 BR MK8DX BR
17 Sofian 13 1 3 0 0
17 Nage 0 0 17 0 0
15 Hernán 2 1 10 0 2
10 Jirapiko 3 2 3 1 1
10 Zero 8 1 0 1 0
10 Tristan 1 2 5 1 1
9 Logic 7 1 1 0 0
9 Sorow 2 5 1 0 1
8 Neo1992 0 1 7 0 0
7 Rachael 0 0 7 0 0
7 Alfie 0 2 1 2 2
6 Relnoa 6 0 0 0 0
6 Oli 0 0 0 0 6
6 Ethan 5 0 1 0 0
5 Fant's 3 1 1 0 0
5 Ayano 1 3 1 0 0
5 pie 0 2 3 0 0
5 ZeroSanity 0 1 4 0 0
5 Yuumari 5 0 0 0 0
5 Christine 5 0 0 0 0
5 Ritsu 4 0 1 0 0
5 Aymeric 1 0 4 0 0
5 Bella 0 4 0 1 0
4 Nomu 3 1 0 0 0
4 Thomas 2 1 1 0 0
4 Michel 0 2 0 2 0
4 Florian 4 0 0 0 0
4 TheShyK9 0 2 1 1 0
4 Squash 0 0 4 0 0
4 Kyoko 0 2 2 0 0
4 Sam 0 0 0 1 3
4 Enrique 0 2 2 0 0
4 Natasja 0 1 3 0 0
4 Jev 0 2 0 2 0
4 SEB03 0 0 2 0 2
4 Oziel 0 1 1 1 1